Úvod

Úvod

Úvod » Úvod

Společnost FPA MACHINERY Vám nabízí :

- Průmyslová automatizace ve všech jejích podobách
- Výroba průmyslových strojů na zakázku
- Výroba jednoúčelových strojů
- Výroba montážních center
- Výroba EOL testerů
- Výroba svařovaných konstrukcí
- Návrh a výroba řídicích systémů od malých strojů po výrobní linky

- Repasování všch typů strojů včetně výměny řídicího systému a nového programu
- Programování PLC a HMI Siemens
- Programování SCADA Promotic

- Programování a integrace robotů KUKA

FPA dílna 01 FPA dílna 02 FPA dílna 10 FPA dílna 11 FPA dílna 12 FPA dílna 13 FPA dílna 20 FPA dílna 21 FPA dílna 30 FPA dílna 31

  Představení společnosti - FPA MACHINERY s.r.o.


  FAST PRECISE AUTOMATION

  Naším hlavním cílem je výroba strojů pro rozsáhlé portfolio zákazníků. V tuto chvíli máme za sebou v tomto oboru praxi 15 let s velkým počtem dokončených zakázek, kdy se k nám všichni zákazníci trvale vraceli díky našemu individuálnímu přístupu, technickému řešení s důrazem kladeným na přesnost, vysokou kvalitu a rychlé řešení případných dalších požadavků i nad rámec zakázky. Naším motem je vždy dát zákazníkovi o 10% více než očekává a to formou precizního technického řešení, nadstandardního servisu a rychlosti reakce v případě potřeby. Automatizace a výroba strojů je v této době vysoce vyhledávaným odvětvím a vzhledem k naší universálnosti, kdy se neorientujeme pouze na jeden segment průmyslu, ale na široké spektrum od výroby potravin, přes montážní stroje a díly do automobilového průmyslu až po stroje pro těžký průmysl, vidíme již nyní velký zájem o námi vyrobené stroje.

  Disponujeme veškerým know-how pro tuto činnost, tedy navrhnutí vhodného technického řešení, vytvoření 3D modelů strojů a jejich součástí, vytvoření výrobní dokumentace pro výrobu strojních dílů, vytvoření návrhu elektronického řídicího systému, programování PLC a HMI pro řízení a vizualizaci operátorských panelů. Dále máme vybavenou dílnu abychom byly v maximální možné míře soběstační při výrobě ať už strojních dílů a svařovaných konstrukcí, tak při výrobě elektrických rozvaděčů a řídicích systémů. Dále umíme programovat CNC a velkou většinu dílů tedy produkovat za minimální náklady. Současně máme celé spektrum našich partnerských firem a dodavatelů kteří zajišťují potřebné specifické odborné činnosti a tím dokážeme pokrýt rozsáhlé pole v tomto oboru.

    Úspěšně absolvované školení na vysokozdvižné vozíky

    V minulém týdnu naši zaměstnanci absolvovali školení na řízení vysokozdvižných vozíků. Součástí byla jak teoretická část, kde pomocí videa bylo názorně ukázáno jakých nejčastějších chyb se řidiči VZV dopouštějí a na co vše si dát pozor aby nedošlo ke kritické situaci, tak praktická část s přemísťováním palet a slalomem jak po předu, tak pozadu. Všichni zůčastnění absolvovali zkoušky úspěšně. V tuto chvíli tedy můžeme provádět manipulaci a stěhování strojů a břemen, tedy opět nabídnout širší škálu služeb našim zákazníkům.

    V Židovicích 24.9.2021

    FPA VZV 01 FPA VZV 02 FPA VZV 03

     +420 606 899 533